INFORMACE O CESTOVANI!

INFORMATIONS ABOUT TRAVELING

►►►Viedeň– Brno◄◄◄ cca 130 KM :

 

 AUTOM

cez Mikulov - čas - 1:48

cez Břeclav - čas - 1:47

Odkaz na mapu trasy:

http://bitly.ws/92W4

 

VLAKOM

priamy, čas - 1:28 ,  cena cca od 170 - 350 Kč (6,5e - 13,5e)

priamy, cez Břeclav, čas - 1:31

priamy Wien Leopoldau a Břeclav, čas - 2:05

cez Břeclav, čas - 2:10 

 

Odkaz na vlak z Wiedne na piatok 31.7. od 13:00

https://bit.ly/2Oai2iD

 

Odkaz na RegioJet na piatok 31.7. od 6:00

https://bit.ly/2ZfbIgg

 

AUTOBUSOM

priamy, čas - 2:25, cena cca 390 Kč (15e)

 

Odkaz na autobusy z Viedne na piatok 31.7 od 8:00

https://bit.ly/3fqP5L6

 

 

►►►Bratislava – Brno◄◄◄ cca 140 KM :

 

AUTOM

čas -  1:20

Odkaz na mapu trasy:

https://bit.ly/38JsOpj

VLAKOM

priamy, čas 1:26 , cena cca 200Kč (cca 8e)

 

Odkaz na vlak z Bratislavy na piatok 31.7. od 8:00

https://bit.ly/3iLWgzE

 

AUTOBUSOM

priamy , čas 2:00, cena cca od 175Kč – 250Kč(7-10e)

 

Odkaz na autobusy z Bratislavy na piatok 31.7. od 8:00

https://bit.ly/3iQYBt6

►►►Praha – Brno◄◄◄ cca 200 KM :

AUTOM

čas cca 2:30

Odkaz na mapu trasy:

https://bit.ly/2Oa7EXY

 

 

VLAKOM

priamy, čas - 2:30, cena cca 250Kč (10e)

 

Odkaz na cestovanie z Prahy na piatok 31.7. od 8:00

https://bit.ly/3gLNT5y

 

 

AUTOBUSOM

priamy, čas -  2:30 , cena cca 200Kč (8e)

http://bitly.ws/92X9

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

Cestovanie z Brna - Hlavný nádraží na X-Base festival

 

Hromadna doprava z Hlavneho nadrazi 31.8. od 8:00

https://bit.ly/38IYfQF

 

Cesta zo zastávky Mariánske údoli na vstup festivalu:

http://bitly.ws/9b56

&

http://bitly.ws/9b58

 

ENG

info

►►►Vienna – Brno◄◄◄ cca 130 KM :


BY CAR:


through Mikulov - time - 1:48
through Břeclav - time - 1:47

Link for the road:

http://bitly.ws/92W4


BY TRAIN:


straight, time - 1:28 , price cca 170-350Kč (6,5e - 13,5e)
through Břeclav, time - 1:31
through Wien Leopoldau and Břeclav, time - 2:05
through Břeclav, time - 2:10

Link for the train from Wiena to Brno in Friday 31.7 from 13:00

https://bit.ly/2Oai2iD

Link to the RegioJet in Friday 31.7. from 6:00
https://bit.ly/2ZfbIgg


BY BUS:


Straight, time - 2:25, price cca 390 Kč (15e)

Link to the buses from Wiena to Brno in Friday 31.7 od 8:00

https://bit.ly/3fqP5L6►►►Bratislava – Brno◄ ◄ ◄ cca 140 KM :


BY CAR:


time - 1:20
Link to the road

https://bit.ly/38JsOpj
 


BY TRAIN:


straight, time 1:26 , price cca 200Kč (cca 8e)

Link for the train from Bratislava in Friday 31.7. from 8:00

https://bit.ly/3iLWgzE

 


BY BUS:


straight , time 2:00, price cca from 175Kč – 250Kč(7-10e)

Link to the buses from the Bratislava in Friday 31.7. od 8:00

https://bit.ly/3iQYBt6►►►Praha – Brno◄◄◄ cca 200 KM :
 


BY CAR:


time - 2:30
Link for the road:

https://bit.ly/2Oa7EXYBY TRAIN:


straight, time - 2:30, price cca 250Kč (10e)

Link for the train from Praha in Friday 31.8. od 8:00

https://bit.ly/3gLNT5y


BY BUS:


Straight, time - 2:30 , price cca 200Kč (8e)
http://bitly.ws/92X9★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

Traveling from Brno - Main Station to X-Base festival

 

 

Public transport from Main Train Station at 31.7. from 8:00

https://bit.ly/38IYfQF

 

Travelling from bus stop Mariánske Údolí to the entry of the X-Base festival:

 http://bitly.ws/9b56

&

http://bitly.ws/9b58

  • Instagram
  • Facebook
Tea and HoneyXS
00:00 / 07:28